KØREKORT / ATTEST

Udstedelse eller generhvervelse af kørekort
At få kørekort og generhvervelse af kørekort kræver en lægeattest. Pr. 01.07.2017 skal >75-årige ikke længere have lægeattest, når forlængelse af kørekortet udelukkende er pga. alder. Der kræves lægeattest, når forlængelse er pga. helbredsmæssige forhold. Derfor skal du bestille tid til en undersøgelse, så vi kan udfylde en blanket med helbredsmæssige oplysninger.   
Du skal selv udfylde en side. Det kan du gøre i venteværelset, mens du venter - resten udfylder jeg i forbindelse med undersøgelsen. 
Skal du have kørekort, og har du diabetes, skal jeg også udfylde en diabetesattest. 
Pris: 550 kr.

 
Lægeattester ved sygemelding 
Betales typisk af arbejdsgiver, men du skal selv lægge ud.
Pris: 450 kr.
 
Forsikrings- og arbejdsskadeattester 
Disse er omfattende og tidskrævende, så tid til denne type konsultationer kan kun bestilles via sekretæren og ikke på "Selvbetjening". Ved tidsbestilling skal du oplyse om nummeret på den attest, som du har fået fra forsikringsselskabet. 
 
Helbredsattest til offentlige myndigheder
Når kommunen eller andre offentlige myndigheder kræver helbredsattest, skal du på forhånd give tilsagn, hvorefter jeg som læge har pligt til at udlevere alle for sagen relevante oplysninger. Mindre omfattende attester kræver ikke konsulation.  
Ved tidsbestilling skal du oplyse om nummeret på den attest, som du har fået fra kommunen.